Mini Brush

Mini Brush jest mniejszą wersją szczotki dla krów i nadaje się szczególnie dla kóz i cieląt. Dzięki czujnikowi ruchu szczotka automatycznie zaczyna się obracać, gdy zbliży się zwierzę.